, ,

TCMB’den bankacılığa yönelik ilk sadeleştirme adımı

26 Haziran 2023 Pazartesi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10’dan yüzde 5’e indirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Cuma günü bankacılarla bir araya gelmesinin ardından düzenleme çerçevesindeki ilk gevşeme menkul kıymet tesisi kapsamındaki bilançolardaki TL ağırlığıyla ilgili olarak geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisi oranı kapsamında bilançolarda öngörülen TL ağırlığı yüzde 60’dan yüzde 57’ye çekildi.

Yüksek menkul kıymet tutma yükümlülükleri nedeniyle son yaşanan kur yükselişi, birçok bankanın bilançosunda TL’nin ağırlığını yüzde 60’ın altına indirmişti.

Bununla birlikte yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5’e indirildi.

Yeni düzenlemeyle menkul kıymet tesisiyle ilgili tebliğe aşağıdaki geçici madde hususları da eklendi:

29 Eylül 2023 (dâhil) hesaplama tarihine kadar uygulanmak üzere, mevduat ve katılım bankalarının tabi oldukları muhasebe standartları ve kayıt düzeni esas alınarak Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak yabancı para mevduat/katılım fonundan Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre yüzde 10’un altında dönüşüm yapılması halinde eksik kalan kısmın iki katı tutarında menkul kıymet bloke olarak tesis edilir.

Tesis süresi, hesaplama tarihini takip eden ayın son cuma günü başlar, tesis başlangıcını takip eden altıncı ayın son cuma gününden bir önceki gün sona erer.

Bu madde hükümleri yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu büyüklüğü Merkez Bankasınca belirlenecek tutarın altında olan bankalara uygulanmaz.

TCMB’den kademeli sadeleşme mesajı

TCMB’den yapılan açıklamada da sadeleşmenin kademeli olarak devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Para Politikası Kurulu’nun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulaması, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Sadeleşme süreci Para Politikası Kurulu’nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

(Kaynak: BloombergHT.com )

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir